Ordna begravning

Att någon nära avlider är en av livets mest omvälvande upplevelser.

Bland det första ni bör göra är att ta kontakt med begravningsbyrån. Vi kan då i ett tidigt stadium informera er om hur ni ska gå till väga och svara på de frågor som uppstår.

Vårt uppdrag är att ordna en personlig begravning som stämmer överens med era och den avlidnes önskemål oavsett den avlidnes trosuppfattning eller om det är en borgerlig ceremoni som önskas. Med lång tradition och gedigen kunskap hjälper vi er att forma ett minnesvärt avsked oavsett omfattning av vårt uppdrag.

Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut om ny begravningslag. Lagändringen började gälla den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara högst en månad mot tidigare två månader.